Art. 216. Atributiile presedintelui completului de judecata

(1) Presedintele completului conduce sedinta de judecata. El deschide, suspenda si ridica sedinta.

(2) Presedintele da cuvantul mai intai reclamantului, apoi paratului, precum si celorlalte parti din proces, in functie de pozitia lor procesuala. Reprezentantul Ministerului Public va vorbi cel din urma, in afara de cazul cand a pornit actiunea. Altor persoane sau organe care participa la proces li se va da cuvantul in limita drepturilor pe care le au in proces.

(3) In cazul in care este necesar, presedintele poate da cuvantul partilor si celorlalti participanti, in aceeasi ordine, de mai multe ori.

(4) Presedintele poate sa limiteze in timp interventia fiecarei parti. In acest caz, el trebuie sa puna in vedere partii, inainte de a-i da cuvantul, timpul pe care il are la dispozitie.

(5) Judecatorii sau partile pot pune intrebari celorlalti participanti la proces numai prin mijlocirea presedintelui, care poate insa incuviinta ca acestia sa puna intrebarile direct. Ordinea in care se pun intrebarile se stabileste de catre presedinte.

Nerespectarea ordinii in care se da cuvantul partilor, prevazuta la rt. 216 alin. (2), poate atrage nulitatea hotararii, doar in masura in care se probeaza ca, prin aceasta, s-a provocat partii o vatamare procesuala ce nu poate fi inlaturata decat prin desfiintarea hotararii, potrivit art. 175 alin. (1). [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 598]

Daca in practicaua hotararii este inscrisa mentiunea privitoare la numele reprezentantului partii, precum si faptul ca ecesta este prezent, se poate prezuma, pana la inscrierea in fals, ca acestuia i s-a dat cuvantul, chiar daca nu sunt aratate concluziile pe care le-ar fi pus. In asemenea situatie, in aplicarea art. 442 alin. (1), se poate proceda la indreptarea hotararii. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 598]