Art. 240. Locul cercetarii procesului

(1) Cercetarea procesului are loc in fata judecatorului, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Dispozitiile art. 154 sunt aplicabile.

(2) In caile de atac cercetarea procesului, daca este necesara, se face in sedinta publica.