Art. 242. Suspendarea judecatii cauzei

(1) Cand constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina reclamantului, prin neindeplinirea obligatiilor stabilite in cursul judecatii, potrivit legii, judecatorul poate suspenda judecata, aratand in incheiere care anume obligatii nu au fost respectate. Dispozitiile art. 189 sunt aplicabile.

(2) La cererea partii, judecata va fi reluata daca obligatiile la care se refera alin. (1) au fost indeplinite si, potrivit legii, aceasta poate continua.

Cazul particular de suspendare facultativă a judecăţii, reglementat de dispozițiile art. 242 alin. (1) NCPC, constituie o sancţiune procedurală, instituind condiţia culpei reclamantului pentru neîndeplinirea unor obligaţii stabilite în sarcina sa în cursul judecăţii, iar corespondentul acestuia în faza apelului, cu aplicarea art.482 C.proc.civ., este apelantul.
Prin urmare, în condițiile în care culpa procesuală în neîndeplinirea obligațiilor impuse de către instanță aparţine intimatului, nu sunt incidente dispoziţiile cuprinse în art.242 alin.(1) C.proc.civ. [ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr.498 din 8 martie 2016, www.scj.ro]