Art. 243. Imprejurari care pun capat procesului

In cazul in care, in cursul cercetarii procesului, reclamantul renunta la judecarea cererii de chemare in judecata ori la dreptul pretins, intervine invoiala partilor sau sunt admise cereri ori exceptii care pun capat in intregime procesului, fara a mai fi necesara dezbaterea asupra fondului in camera de consiliu sau in sedinta publica, judecatorul se va pronunta asupra cauzei prin hotarare.

Renuntarea la judecata unor capete de cerere ar putea avea loc si in faza verificarii prelabile a regularitatii cererii de chemare in judecata, insa instanta nu va putea lua act de aceasta renuntare decat in faza cerectarii procesului. Totusi, renuntarea la judecata unor capete de cerere ar putea produce unele efecte in aceasta faza prealabila. Spre exemplu, in ipoteza in care se comunica reclamantului necesitatea achitarii taxei judiciare de timbru, calculata raportat la toate capetele de cerere, daca reclamantul comunica instantei ca renunta la judecata unor capete de cerere si achita doar taxa de timbru aferenta cererilor in a caror judecata staruie, instanta nu va putea proceda la anularea actiunii ca insuficient timbrata, ci va proceda la fixara primului termen de judecata. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 464]