Art. 251. Lipsa indatoririi de a proba

Nimeni nu este tinut de a proba ceea ce instanta este tinuta sa ia cunostinta din oficiu.