Art. 264. Aprecierea probelor

(1) Instanta va examina probele administrate, pe fiecare in parte si pe toate in ansamblul lor.

(2) In vederea stabilirii existentei sau inexistentei faptelor pentru a caror dovedire probele au fost incuviintate, judecatorul le apreciaza in mod liber, potrivit convingerii sale, in afara de cazul cand legea stabileste puterea lor doveditoare