Art. 3. Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privitoare la drepturile omului

(1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind drepturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.

(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile.

Art. 3 alin. (2) NCPC vizeaza normele conventionale, precum si celelalte norme cuprinse in documente internationale la care Romania a aderat, iar nu si normele Uniunii Europene, acestea facand obiectul art. 4 NCPC. [D.N. Theohari, M. Eftimie in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 10]

Exista neconcordante intre dreptul intern si reglementarile internationale in ipoteza in care norma juridica interna este mai restrictiva sai in cea in care aceasta este insuficient de precisa, astfel incat creeaza riscul unei practici judiciare incoerente. Instanta judecatoreasca va inlatura motivat de la aplicare eventualele dispozitii restrictive ale codului si va aplica normele existente in reglementarile internationale, intemeindu-si demersul pe dispozitiile art. 3 alin. (2) NCPC, cu reamintirea faptului ca proeminenta in discutie este restransa numai la drepturile fundamentale ale omului, iar nu si la orice alte drepturi si libertati statuate in reglementarile internationale. [D.N. Theohari, M. Eftimie in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 10]