Art. 30. Cereri in justitie

(1) Oricine are o pretentie impotriva unei alte persoane ori urmareste solutionarea in justitie a unei situatii juridice are dreptul sa faca o cerere inaintea instantei competente.

(2) Cererile in justitie sunt principale, accesorii, aditionale si incidentale.

(3) Cererea principala este cererea introductiva de instanta. Ea poate cuprinde atat capete de cerere principale, cat si capete de cerere accesorii.

(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a caror solutionare depinde de solutia data unui capat de cerere principal.

(5) Constituie cerere aditionala acea cerere prin care o parte modifica pretentiile sale anterioare.

(6) Cererile incidentale sunt cele formulate in cadrul unui proces aflat in curs de desfasurare.

Legiuitorul intervine si clasifica cererile in justitie, in functie de obiectul acestora si de raportul in care se afla cu cererea principala, in: cereri principale, cereri accesorii, cereri aditionale si cereri incidentale.
a) Crererea principala, initiata sau introductiva de instanta, este eceea prin care instanta este sesizata in scopul solutionarii unui litigiu si poate cuprinde atat capete de cerere principale, cat si capete de cerere accesorii. Prin cererea principala se stabileste o prima legatura procesuala intre parti si instanta (cererea de chemare in judecata, cererea de interventie principala, cererea de apel, cererea de recurs, contestatia in anulare, revizuirea, contestatia la executare).
b) Cererile accesorii sunt acele cereri a caror solutionare depinde de solutia data unui capat de cerere principal. Unele cereri accesorii sunt obiective si obligatorii (spre exemplu, in procesele de divort si constatarea nulitatii casatoriei, instanta este obligata sa se pronunte cu privire la exercitiul autoritatii parintesti, la obligatia de intretinere, chiar daca partile nu o cer), iar altele sunt subiective si facultative (spre exemplu, cererea de impartire a bunurilor comune poate fi formulata de parti in cadrul procesului de divort ori separat, pe cale principala, consecutiv desfacerii casatoriei).
c) Cererile aditionale sau modificatoare sunt acele cereri prin care o parte modifica pretentiile sale anterioare.
d) Cererile incidentale sunt toate acele cereri formulate in cadrul unui proces aflat in curs de desfasurare, dupa initierea acestuia prin cerere de chemare in judacata (cererea reconventionala, formulata de parat; cererea de interventie voluntara, facuta de un tert; cererea de interventie fortata, formulata fie de reclamant, fie de parat, dupa caz). [G. C. Frentiu, D. L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 41-42]