Art. 315. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori

(1) Nu pot fi martori:
1.rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv;
2.sotul, fostul sot, logodnicul ori concubinul;
3.cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna dintre parti;
4.persoanele puse sub interdictie judecatoreasca;
5.cei condamnati pentru marturie mincinoasa.

(2) Partile pot conveni, expres sau tacit, sa fie ascultate ca martori si persoanele prevazute la alin. (1) pct. 1-3.