Art. 324. Aprecierea probei cu martori

In aprecierea declaratiilor martorilor, instanta va tine seama de sinceritatea acestora si de imprejurarile in care au luat cunostinta de faptele ce fac obiectul declaratiei respective.

Plângere contravențională. Polițiști audiați în calitate de martori. Contravenţia reţinută în speţă în sarcina contravenientului este aceea că într-o intersecţie nedirijată nu a acordat prioritate de dreapta – art. 100 alin. 3 lit. C din OUG. Nr. 195/2002. Întâmplarea a făcut ca autoturismul faţă de care nu s-a acordat prioritate să fie condus de un poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu , care a întocmit un raport cu privire la modalitatea concretă de consumare a evenimentului, în baza căruia poliţistul rutier a aplicat sancţiunea contravenţională. Poliţistul respectiv şi colegul acestuia au fost audiaţi în instanţă în calitate de martori şi au relatat faptul că petentul a pătruns în intersecţie fără a respecta regula priorităţii de dreapta, însă prima instanţă a înlăturat declaraţiile acestora, considerând că agentul constatator nu a făcut dovada săvârşirii contravenţiei.
Contrar aprecierii primei instanţe, Tribunalul a considerat că în cauză este lipsită de relevanţă calitatea oficială a poliţiştilor, fiind suficientă calitatea de participant la traficul rutier. Astfel, petentul putea să nu acorde prioritate de trecere oricărui alt participant la trafic iar sancţionarea contravenţională pentru abaterea săvârşită se putea face de poliţia rutieră în baza sesizării persoanei vătămate. Nici nu se puteau administra alte mijloace de probă în condiţiile în care echipajul de poliţie a pornit în urmărirea petentului, nefiind timpul material necesar pentru identificarea eventualilor martori oculari. În consecinţă, a fost făcută dovada săvârşirii contravenţiei.
Prin urmare, Tribunalul (…) a admis recursul, a modificat sentința recurată si in rejudecare a respins plângerea ca nefondată. [Tribunalul Galați, Decizia nr. 104/2014, portal.just.ro]