Art. 348. Notiune si feluri

(1) Constituie marturisire recunoasterea de catre una dintre parti, din proprie initiativa sau in cadrul procedurii interogatoriului, a unui fapt pe care partea adversa isi intemeiaza pretentia sau, dupa caz, apararea.

(2) Marturisirea este judiciara sau extrajudiciara.