Art. 400. Repunerea pe rol

Daca, in timpul deliberarii, instanta gaseste ca sunt necesare probe sau lamuriri noi va dispune repunerea pe rol a cauzei, cu citarea partilor.

Interpretarea dispoziţiilor sus evocate trebuie corelată cu dispoziţiile art. 394 C. proc. civ., care prevede închiderea dezbaterilor în fond atunci când instanţa se socoteşte lămurită în privinţa împrejurărilor de fapt şi a temeiurilor de drept ale cauzei. Norma prevede că, după acest moment, nu este posibilă depunerea la dosarul cauzei a niciunui înscris, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă.
Instanţa a acordat termen de judecată la 19 noiembrie 2015 pentru dezbaterea publică a excepţiei invocată, din oficiu, de către instanţă, dispunând şi amânarea pronunţării pentru ca recurenta-reclamantă, care nu a fost prezentă în instanţă, să depună la dosar note scrise.
Manifestarea de voinţă a recurentei-reclamante, exprimată prin cererea privind repunerea cauzei pe rol, nu poate fi luată în considerare, fiind o cerere depusă după închiderea dezbaterilor, în termenul de amânare a pronunţării, prin care se invocă aspecte noi care nu au format obiectul dezbaterilor.
Dintr-un alt punct de vedere dispoziţiile art. 400 C. proc. civ. nu sunt aplicabile, întrucât de aceste dispoziţii legale se poate prevala instanţa de judecată atunci când aceasta constată că sunt necesare noi lămuriri. Cu alte cuvinte, această instituţie procedurală vizează deliberarea şi este pusă, în principal, la dispoziţia instanţei investită cu soluţionarea cererii.
Având în vedere aceste considerente, Înalta Curte a respins cererea privind repunerea cauzei pe rol. [ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2459 din 26 noiembrie 2015, www.scj.ro]