Art. 413. Suspendarea facultativa

(1) Instanta poate suspenda judecata:
1.cand dezlegarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati;
2.cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea, daca legea nu prevede altfel;
3.in alte cazuri prevazute de lege.

(2) Suspendarea va dura pana cand hotararea pronuntata in cauza care a provocat suspendarea a devenit definitiva.

(3) Cu toate acestea, instanta poate reveni motivat asupra suspendarii, daca se constata ca partea care a cerut-o nu are un comportament diligent in cadrul procesului care a determinat suspendarea, tergiversand solutionarea acestuia, ori daca urmarirea penala care a determinat suspendarea dureaza mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fara a se dispune o solutie in acea cauza.

Inaplicabilitatea dispozitiilor privind suspendarea facultativa a judecatii in cazul dependentei litigiului de o obligatie de a face care urmeaza a se indeplini pe cale administrativa. Din dispozitiile art. 413 alin.1 pct. 1 din Codul de procedura civila, potrivit carora, ,,instanta poate suspenda judecata cand dezlegarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul unei alte judecati” se desprinde concluzia ca acest caz de suspendare facultativa legala a judecatii poate interveni atunci cand solutionarea cauzei supuse suspendarii depinde de solutionarea alteia in care se transeaza un drept, ce influenteaza solutia in cauza supusa suspendarii, putand fi invocat cu autoritate de lucru judecat. Este esential asadar ca celalalt litigiu sa intruneasca doua conditii: 1. sa transeze un drept si nu un fapt; dreptul stabilit sa poata fi invocat cu autoritate de lucru judecat in litigiul unde se discuta suspendarea.
O obligatie de a face, cum este obligarea comisiei locale la indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru executarea si validarea unui plan parcelar analogic, chiar daca ar putea prezenta vreo legatura cu un proces de granituire, nu poate constitui motiv de suspendare intrucat nu reprezinta un drept de a carui stabilire sa depinda solutionarea cauzei. Mai mult, intocmirea planului parcelar va fi efectuata de un organ administrativ, in speta de catre comisie, in cadrul unei proceduri administrative si nu in cadrul unei proceduri jurisdictionale pentru a putea fi invocata cu putere de lucru judecat in litigiul pendinte. Prin urmare, nu sunt intrunite conditiile prevazute de art.413 alin.1 pct.1 Cod procedura civila pentru a dispune suspendarea judecatii, aceasta fiind dispusa nelegal de prima instanta. [Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Decizia civila nr. 39/11 martie 2014, portal.just.ro]

Suspendarea prevăzută de art. 413 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. este o suspendare facultativă, lăsată la aprecierea instanţei de judecată şi se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se pronunţe.
Textul impune în mod expres şi neechivoc condiţia declanşării urmăririi penale pentru o infracţiune, precum şi existenţa unor elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării.
Evident cele două condiţii trebuie îndeplinite în mod cumulativ, de aceea, simpla sesizare a organelor de urmărire penală nu justifică, eo ipso, suspendarea judecăţii. [ICCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 766/2016, www.scj.ro]