Art. 448. Executarea provizorie de drept

(1) Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca obiect:
1.stabilirea modului de exercitare a autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorului, precum si modul de exercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu minorul;
2.plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de munca, precum si a sumelor cuvenite, potrivit legii, somerilor;
3.despagubiri pentru accidente de munca;
4.rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii, precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale;
5.despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanatatii, daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice;
6.reparatii grabnice;
7.punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului;
8.cereri privitoare la posesie, numai in ceea ce priveste posesia;
9.hotararile pronuntate in temeiul recunoasterii de catre parat a pretentiilor reclamantului, pronuntate in conditiile art. 436;
10.in orice alte cazuri in care legea prevede ca hotararea este executorie.

(2) Executarea hotararilor prevazute la alin. (1) are caracter provizoriu.