Art. 449. Executarea provizorie judecatoreasca

(1) Instanta poate incuviinta executarea provizorie a hotararilor privitoare la bunuri ori de cate ori va considera ca masura este necesara in raport cu temeinicia vadita a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorului, precum si atunci cand ar aprecia ca neluarea de indata a acestei masuri este vadit prejudiciabila pentru creditor. In aceste cazuri, instanta il va putea obliga pe creditor la plata unei cautiuni, in conditiile art. 719 alin. (2) si (3).

(2) Executarea provizorie nu se poate incuviinta:
1.In materie de stramutare de hotare, desfiintare de constructii, plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa;
2.cand prin hotarare se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciara.

(3) Cererea de executare provizorie se va putea face in scris, precum si verbal in instanta pana la inchiderea dezbaterilor.

(4) Daca cererea a fost respinsa de prima instanta, ea poate fi facuta din nou in apel.

Ce se va intampla in situatia in care starea de insolvabilitate a debitorului ar aparea ulterior judecarii cauzei in prima instanta si inainte de solutionarea caii de atac a apelului? In situatia in care insa practica judiciara va fi constanta in a valida solutia inadmisibilitatii formularii cererii de executare in discutie, pentru prima data in apel, de fiecare data cand reclamantul tinde la obtinerea unei hotarari privitoare la bunuri, va trebui sa formuleze, preventiv (chiar daca, spre exemplu, starea de insolvabilitate a debitorului ar fi inexistenta), si cererea de executare provizorie judecatoreasca, astfel incat sa o poata reitera, daca va fi cazul in apel.
In alta ordine de idei, textul alin. (4), astfel cum este formulat, genereaza urmatoarea intrebare: ce utilitate ar mai avea un atare demers pe calea apelului, de vreme ce, oricum, potrivit dispozitiilor art. 633 alin. (1) pct. 1 NCPC, hotararile date in apel sunt executorii? In contextul intrebarii precedente, pentru a putea produce efecte, textul alin. (4) trebuie interpretat in sensul care se refera la solutionarea cererii pentru incuviintarea executarii provizorii anterior solutionarii apelului in sine. [C. Antonache in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 457-458]