Art. 468. Termenul de apel

(1) Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel.

(2) Termenul de apel prevazut la alin. (1) curge de la comunicarea hotararii, chiar atunci cand aceasta a fost facuta odata cu incheierea de incuviintare a executarii silite.

(3) Daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii, aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de apel.

(4) Pentru procuror, termenul de apel curge de la pronuntarea hotararii, in afara de cazurile in care procurorul a participat la judecarea cauzei, cand termenul de apel curge de la comunicarea hotararii.

(5) Termenul de apel suspenda executarea hotararii de prima instanta, cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege. In aceleasi conditii, executarea se suspenda daca apelul a fost exercitat in termen.

Art. 183 NCPC considera indeplinite in termen numai actele de procedura expediate prin posta care au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea termenului, ceea ce poate insemna, a contrario, intr-o interpretare rigida si excesiva, ca in cazul in care actul de procedura nu a fost predat recomandat la oficiul postal, chiar daca data postei s-ar situa inauntrul termenului legal de promovare a caii de atac, data promovarii respectivei cai de atac se va raporta nu la data postei, ci la data inregistraii la instanta. Nu putem fi de acord cu o astfel de interpretare. Apreciem ca actul de procedura va fi considerat ca indeplinit in termen si in situatia in care nu s-a predat in forma recomandata, ci simpla, cat timp din stampila oficiului postal de predare rezulta ca data predarii se situeaza inauntrul termenului prevazut de lege pentru indeplinirea actului. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 698]

Este de remarcat faptul ca doar apelul exercitat in termen beneficiaza de efectul suspensiv conferit de lege, formula susceptibila de a genera complicatii in practica. Fata de aceasta formulare, se poate aprecia ca intimatul din apel este indrituit sa prevaleze de o pretinsa nedepunere in termen a apelului si sa puna in executare hotararea primei instante inainte de solutionarea apelului formulat? O asemenea interpretare a textului nu poate fi primita pentru ca ar permite savarsirea frecventa de abuzuri. Numai instanta de judecata poate sa constate nedepunerea in termen a apelului. Intr-o prima varianta, necesitatea acestei constatari ar conduce la concluzia ca partile vor fi obligate sa astepte pronuntarea unei solutii in apel, chiar daca aceasta solutie va statua ca termenul de apel nu a fost respectat. Dar, in aceasta interpretare, rezulta ca si apelul tardiv va beneficia de efectul suspensiv pana la pronuntarea hotararii din apel.
O alta varianta in care instanta constata nedepunerea in termen a apelului este aceea a aplicarii mentiunii “definitiva prin neapelare” sau o forma echivalenta pe hotararea primei instante, ceea ce presupune ca termenul de apel a expirat fara ca apelul motivat sau declaratia de apel sa fi ajuns la dosar. Si aceasta interpretare genereaza dificultati practice, pentru ca este posibil ca apelul sa fi fost formulat in termen si sa nu fi ajuns la dosar din varii motive: posta nu a livrat inca plicul, apelul a fost “ratacit” prin registratura sau arhiva etc. [P. Piperea in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 482-483]