Art. 47. Cererea de recuzare. Conditii

(1) Cererea de recuzare se poate face verbal in sedinta sau in scris pentru fiecare judecator in parte, aratandu-se cazul de incompatibilitate si probele de care partea intelege sa se foloseasca.

(2) Este inadmisibila cererea in care se invoca alte motive decat cele prevazute la art. 41 si 42.

(3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alti judecatori decat cei prevazuti la art. 46, precum si cererea indreptata impotriva aceluiasi judecator pentru acelasi motiv de incompatibilitate.

(4) Nerespectarea conditiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. In acest caz, inadmisibilitatea se constata chiar de completul in fata caruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecatorului recuzat.

Consideram ca in ipoteza de recuzare prevazuta de art 42 alin. (1) NCPC – atunci cand exista alte elemente care nasc indoieli intemeiate cu privire la impartialitate – , nu suntem in prezenta unei “recuzari propriu-zise”, ci doar se aplica si intr-o asemenea situatie procedura recuzarii. [I. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul I, Articolele 1-621. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 102]