Art. 472. Apelul incident

(1) Intimatul este in drept, dupa implinirea termenului de apel, sa formuleze apel in scris, in cadrul procesului in care se judeca apelul facut de partea potrivnica, printr-o cerere proprie care sa tinda la schimbarea hotararii primei instante.

(2) Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondului, apelul incident prevazut la alin. (1) ramane fara efect.

Apelul incident se poate face numai la apelul introdus de partea cu interese contrarii, astfel ca partile cu aceleasi interese in proces nu pot formula apel una impotriva celeilalte. [C. Rosu, Drept procesual civil. Partea speciala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2015, p. 31]