Art. 504. Conditii de admisibilitate

(1) Contestatia in anulare este inadmisibila daca motivul prevazut la art. 503 alin. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului.

(2) Cu toate acestea, contestatia poate fi primita in cazul in care motivul a fost invocat prin cererea de recurs, dar instanta l-a respins pentru ca avea nevoie de verificari de fapt incompatibile cu recursul sau daca recursul, fara vina partii, a fost respins fara a fi cercetat in fond.

(3) O hotarare impotriva careia s-a exercitat contestatia in anulare nu mai poate fi atacata de aceeasi parte cu o noua contestatie in anulare, chiar daca se invoca alte motive.

Indiferent de faptul ca instanta investita cu solutionarea contestatiei inca nu s-a pronuntat asupra acesteia, partea nu poate face o “noua contestatie” dupa “exercitarea” celei dintai; totusi, n-ar fi vorba de o “noua contestatie”, daca, mai inainte de solutionarea celei exercitate, partea o “completeaza” si cu alte motive, indiferent ca le-a cunoscut sau nu la momentul exercitarii ei; o “alta parte” poate sa exercite o “alta contestatie” cu privire la aceeasi hotarare, daca se mai afla inauntrul termenului pentru exercitarea ei, instanta procedand la conexarea acestora pentru a pronunta o singura hotarare. [I. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul I, Articolele 1-621. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 669]

In situatia in care se invoca incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei determinata de existenta unui caz de incompatibilitate, contestatia in anulare este inadmisibila daca partea interesata nu a invocat acest aspect in apel, conditia de admisibilitate neputand fi inlaturata de sustinerea ca nu a fost cunoscuta compunerea completului de judecata anterior pronuntarii hotararii.[Curtea de Apel Constanta, Decizia nr. 188/CM/2014, portal.just.ro]

Contestatia in anulare urmareste neregularitatile evidente privind actele de procedura si nu cele referitoare la problemele de fond. Este necesar ca eroarea materiala invocata de o parte sa priveasca o problema de procedura. Textul art. 503 punct 2 din NCPC se refera la erori materiale in legatura cu aspectele formale ale judecatii in recurs. [Curtea de Apel Brasov, Decizia nr. 2190/2014, portal.just.ro]