Art. 512. Suspendarea executarii

Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei revizuire se cere, sub conditia darii unei cautiuni. Dispozitiile art. 484 se aplica in mod corespunzator.

Se poate pune problema, intalnita in practica judiciara in cauzele solutionate in temeiul vechii reglementari de procedura, a competentei de solutionare a cererii de suspendare, formulata distinct de cererea de revizuire, atunci cand revizuirea s-a introdus la o instanta necompetenta. Spre exemplu, se formuleaza o cerere de revizuire impotriva unei sentinte definitive, pronuntata de judecatorie, mentinuta in calea de atac a apelului si/sau recursului, care se introduce la tribunal ori revizuirea priveste o decizie a tribunalului pronuntata in apel si se introduce la curtea de apel care a solutionat recursul impotriva deciziei a carei revizuire se solicia. Dupa stabilirea termenului de judecata, partea interesata formuleaza cerere de suspendare a executarii hotararii a carei revizuire o solicita, pe care de asemenea o adreseaza tribunalului sau curtii de apel, dupa caz, instanta pe rolul careia se afla cererea de revizuire. Intrucat masura suspendarii este una urgenta, daca cererea de suspendare se solutioneaza inainte ca instanta sesizata cu judecarea cererii de revizuire sa-si analizeze competenta (la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, conform art. 132 NCPC), apreciem ca judecarea cererii de suspendare revine instantei pe rolul careia se afla cererea de revizuire, chiar daca, in final, aceasta se va declara necompetenta sa judece calea de atac. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 843]