Art. 527. Domeniu de aplicare

Cererile pentru solutionarea carora este nevoie de interventia instantei, fara insa a se urmari stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana, precum sunt cele privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti sau la luarea unor masuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse dispozitiilor prezentei carti.

Autorizarea încheierii căsătoriei de către minor. Desfășurarea judecății în ședință publică. Consecințe. Apelanta prin apărător a invocat excepția nulității soluției instanței de fond întrucât procedura urmată , raportat la dispozițiile art. 527 CPC, este nulă ,având în vedere faptul că cererea a fost soluționată în ședință publică, nu în camera de consiliu. Consideră că este o cerere necontencioasă, fiind vorba de autorizarea instanței de tutelă, nefiind vorba despre un interes contrar lui DM.
Tribunalul constată că acest motiv de ordine publică este întemeiat pentru considerente ce se vor expune in cele ce urmează:
Din analiza actelor si lucrărilor dosarului tribunalul constata ca instanța de fond a incurcat normele de procedura referitoare la caracterul necontencios al prezentei cereri ,raportat la dispozițiile art. 527c. pr. civ. judecând potrivit procedurii contencioase de drept comun .
Potrivit art. 272 al. 2 din Codul civil ,încuviințarea celebrării căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani se face pentru motive temeinice , de către instanța de tutelă, ceea ce înseamnă că instanța este sesizată prin introducerea unei cereri de către minor prin ocrotitorii legali și nu presupune stabilirea unui drept potrivnic fata de o altă persoană .
Or, instanța a considerat ca judecata trebuie sa se poarte în ședința publică și în contradictoriu cu DM , deși acesta nu a fost chemat in judecata de către reclamanta si nu are interese contrare acesteia. [Tribunalul Bacău, Decizia civilă nr. 382A/2015, www.rolii.ro]