Art. 530. Cuprinsul cererii

(1) Cererea va cuprinde numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul celui care o face si, dupa imprejurari, ale persoanelor pe care acesta cere sa fie chemate inaintea instantei, obiectul, motivarea acesteia si semnatura.

(2) Ea va fi insotita de inscrisurile pe care se sprijina.

Dispozitiile art. 200 NCPC relative la verificarea cererii si regularizarea acesteia nu sunt incompatibile cu procedura necontencioasa. Oricum, regulile de procedura specifice etapei verificarii si regularizarii [alin. (1), (2) si (3) ale art. 200] sunt similare regulilor de procedura in materie necontencioasa. Retinerea aplicabilitatii dispozitiilor art. 200 NCPC in materiile necontencioase este importanta din perspectiva posibilitatii formularii cererii de reexaminare, reglementata in alin. (4)-(7) ale acestui articol. [D.M. Gavris in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 6]