Art. 534. Calea de atac

(1) Incheierea prin care se incuviinteaza cererea este executorie.

(2) Incheierea prin care se solutioneaza cererea este supusa numai apelului, cu exceptia celei pronuntate de un complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care este definitiva.

(3) Termenul de apel va curge de la pronuntare, pentru cei care au fost prezenti la ultima sedinta de judecata, si de la comunicare, pentru cei care au lipsit.

(4) Apelul poate fi facut de orice persoana interesata, chiar daca nu a fost citata la solutionarea cererii, termenul de apel curgand de la data la care a luat cunostinta de incheiere, dar nu mai tarziu de un an de la data pronuntarii.

(5) Apelul se judeca in camera de consiliu.

Intrucat, atunci cand se refera la hotarari pronuntate asupra fondului sau care evoca fondul, art. 509 alin. (1) NCPC vizeaza litigiul sau cauza, si nu dreptul, nu trebuie exclusa posibilitatea atacarii cu revizuire a hotararii pronuntate in materie necontencioasa pe fondul cererii. Chiar daca nu este pronuntata asupra fondului sau nu il evoca, hotararea pronuntata in materie necontencioasa poate fi atacata cu revizuire in conditiile art. 509 alin. (2) NCPC. [D.M. Gavris in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 14]

Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nu este posibila in cadrul procedurii necontencioase, deoarece art. 520 NCPC se refera la dezbateri contradictorii, limitand sfera de aplicare a respectivei institutii la procedura contencioasa. Sesizarea Inaltei Curti conform procedurii mentionate ar putea fi admisibila in cazul apelului decarat de o persoana interesata, cand intimat este petentul din cererea introductiva, iar dezbaterile di apel sunt contradictorii. [D.M. Gavris in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi,Editura Hamangiu 2013, p. 14]