Art. 548. Forma scrisa

(1) Conventia arbitrala se incheie in scris, sub sanctiunea nulitatii. Conditia formei scrise se considera indeplinita atunci cand recurgerea la arbitraj a fost convenita prin schimb de corespondenta, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale.

(2) In cazul in care conventia arbitrala se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, conventia trebuie incheiata in forma autentica notariala, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Conventia arbitrala care se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra uni bun imobil trebuie incheiata in forma autentica notariala, sub sanctiunea nulitatii absolute, In acest caz, forma autentica este excesiva, tinand cont de faptul ca prin conventia arbitrala nu se stramuta sau se constituie drepturi drepturi reale care urmeaza a fi inscrise in cartea funciara, potrivit prevederii art. 1244 NCC. De asemenea, nu credem ca este incidenta regula simetriei actelor juridice, atat timp cat hotararea arbitrala emana de la arbitri, nefiind o legatura directa intre cele doua. [F.G. Pancescu in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 32]