Art. 554. Verificarea competentei instantei

(1) Instanta judecatoreasca, sesizata cu o cauza cu privire la care s-a incheiat o conventie arbitrala, isi va verifica propria competenta si se va declara necompetenta numai daca partile sau una dintre ele solicita aceasta, invocand conventia arbitrala. In acest caz, instanta isi va declina competenta in favoarea organizatiei sau institutiei pe langa care functioneaza arbitrajul institutionalizat, care, in temeiul hotararii de declinare, va lua masurile necesare in vederea constituirii tribunalului arbitral. In cazul arbitrajului ad-hoc, instanta va respinge cererea ca nefiind de competenta instantei judecatoresti.

(2) Instanta va retine spre solutionare procesul daca:
a) paratul si-a formulat apararile in fond, fara nicio rezerva intemeiata pe conventia arbitrala;
b) conventia arbitrala este lovita de nulitate ori este inoperanta;
c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vadit imputabile paratului in arbitraj.

(3) Conflictul de competenta dintre tribunalul arbitral si o instanta judecatoreasca este solutionat de instanta judecatoreasca ierarhic superioara celei aflate in conflict.

Dacă părţile au stabilit ca litigiile dintre ele sa fie soluţionate pe calea arbitrajului, prin inserarea unei clauze compromisorii in Contractul Cadru, fiind exclusă competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun in favoarea instanţei arbitrale, rezultă că părţile au optat pentru arbitrajul instituţionalizat, fiind suficientă astfel referirea la instituţia care organizează arbitrajul , în speţă Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, România .
Potrivit art.554 alin.1 Cod.pr.civ: ”Instanța judecătorească, sesizată cu o cauză cu privire la care s-a încheiat o convenție arbitrală, își va verifica propria competență și se va declara necompetentă numai dacă părțile sau una dintre ele solicită aceasta, invocând convenția arbitrală. În acest caz, instanța își va declina competența în favoarea organizației sau instituției pe lângă care funcționează arbitrajul instituționalizat, care, în temeiul hotărârii de declinare, va lua măsurile necesare în vederea constituirii tribunalului arbitral. În cazul arbitrajului ad-hoc, instanța va respinge cererea ca nefiind de competența instanței judecătorești”
Faţă de împrejurarea că părţile procesului nu au optat pentru un arbitraj ad-hoc (situaţie în care se impunea respingerea cererii ca nefiind de competența instanței judecătorești), ci pentru arbitrajul instituţionalizat, tribunalul, constatând necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti, a dispus declinarea competenţei de soluţionare a litigiului, în favoarea Curţii de Arbitraj a Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, România. [Tribunalul Vâlcea, Secția I civilă, Sentinţa civila nr. 688 19 mai 2015, portal.just.ro]