Art. 576. Reguli de procedura aplicabile

(1) Partile pot stabili, in conventia arbitrala, regulile de procedura aplicabile arbitrajului sau ii pot imputernici pe arbitri sa stabileasca aceste reguli. Aceste reguli se completeaza, daca este cazul, cu prevederile prezentei carti.

(2) Cand partile recurg la arbitrajul institutionalizat, se aplica dispozitiile art. 619 alin. (3).

(3) In toate celelalte cazuri, procedura arbitrala este cea stabilita de prezenta carte.