Art. 581. Participarea tertilor

(1) Tertii pot participa la procedura arbitrala in conditiile art. 61-77, dar numai cu acordul lor si al tuturor partilor. Cu toate acestea, interventia accesorie este admisibila si fara indeplinirea acestei conditii.

(2) Dispozitiile art. 580 se aplica in mod corespunzator.