Art. 594. Atacarea separata a incheierilor de sedinta

(1) Pot fi atacate separat cu actiunea in anulare prevazuta la art. 608 incheierile tribunalului arbitral prin care s-au luat urmatoarele masuri:
a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 412 si 413;
b) au fost luate masuri asiguratorii sau provizorii, potrivit art. 585;
c) a fost respinsa, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale privind constitutionalitatea unei dispozitii legale.

(2) Dispozitiile art. 608-613 se aplica in mod corespunzator, in masura in care prezentul articol nu prevede altfel.

(3) In afara motivelor prevazute la art. 608, in actiunea in anulare se poate invoca si lipsa conditiilor prevazute de lege pentru luarea masurilor dispuse prin incheiere.

(4) Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de 5 zile de la comunicare, cu exceptia cazului prevazut la alin. (1) lit. a), cand poate fi formulata cat timp dureaza suspendarea.

(5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), actiunea in anulare nu suspenda cursul arbitrajului.

(6) Solutionand actiunea in anulare, curtea de apel poate, dupa caz, sa mentina, sa modifice sau sa desfiinteze masurile dispuse de tribunalul arbitral prin incheiere. Hotararea curtii de apel este definitiva.

Termenul in care se pot ataca incheierile tribunalului arbitral difera in functie de incheierea impotriva careia este indreptata actiunea in anulare. Astfel: I) incheierea de suspendare a cursului arbitrajului se poate ataca atat timp cat dureaza suspendarea; II) incheierea prin care au fost luate masuri asiguratoeii sau provizorii poate fi atacata in 5 zile de la comunicare; III) incheierea a fost respinsa, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale poate fi atacata in 5 zile de la comunicare; IV) incheierea prin care este respinsa cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara poate fi atacata in 72 de ore.
Alin. (5) statueaza ca exercitarea actiunii in anulare nu suspenda judecata litigiului arbitral. Aceste prevederi sunt incidente si pentru ipoteza in care se ataca incheierea prin care a fost respinsa cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. [A.P. Dimitriu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 624]