Art. 630. Intelegeri privind efectuarea executarii

In tot cursul executarii silite, sub supravegherea executorului judecatoresc, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in total sau in parte, numai asupra veniturilor banesti sau altor bunuri ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege.

Textul nu prevede conditii de forma pentru astfel de conditii si nu obliga executorul sa intocmeasca o incheiere care sa le constate. Desi ar parea ca principiul libertatii formei conventiilor reglementat prin art. 1178 NCC si-ar gasi pe deplin aplicabilitatea, opinam ca intelegerile dintre creditor si debitor trebuie sa imbrace forma scrisa sau cel putin sa fie consemnate in acte intocmite de executorul judecatoresc. Argumentele in sprijinul acestei opinii sunt urmatoarele: conventia se incheie sub supravegherea executorului judecatoresc, care, in indeplinirea atributiilor si indatoririlor sale, intocmeste acte scrise, cum sunt incheierile, procesele verbale si alte acte de procedura; intelegerea partilor poate face obiectul contestatiei la executare, astfel ca forma scrisa este necesara cel putin din punct de vedere probatoriu; conventia partilor poate modifica insasi cererea de executare silita, astfel ca principiul simetriei actelor juridice impune forma scrisa a actului modificator (cererea de executare silita trebuie sa aiba forma scrisa).
In conciziunea lui, articolul nu spune ce se intampla daca executorul, din deverse motive, nu confirma sau nu da curs conventiei partilor. Partile au la indemana procedura prevazuta de art. 711 alin. (1) teza ultima [actualmente art. 712-s.n. LL], pe motiv ca executorul refuza sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii. [D.M. Gavris in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 100]