Art. 634. Hotararile definitive

(1) Sunt hotarari definitive:
1.hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului;
2.hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, neatacate cu recurs;
3.hotararile date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel;
4.hotararile date in apel, fara drept de recurs, precum si cele neatacate cu recurs;
5.hotararile date in recurs, chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii;
6.orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

(2) Hotararile prevazute la alin. (1) devin definitive la data expirarii termenului de exercitare a apelului ori recursului sau, dupa caz, la data pronuntarii.