Art. 654. Competenta. Conexarea executarilor

(1) Cand, privitor la aceleasi bunuri, se efectueaza mai multe executari silite de catre executori judecatoresti diferiti, instanta de executare in circumscriptia careia a inceput prima executare, la cererea persoanei interesate sau a oricaruia dintre executori, le va conexa, dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat, iar daca executarile sunt in acelasi stadiu, de catre executorul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea.

(2) In cazul in care dispune conexarea executarilor, instanta, prin incheiere, se va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul conexarii. Totodata, instanta va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul desemnat potrivit alin. (1).

(3) Dupa conexare, procedura de executare va continua de la actul de urmarire cel mai inaintat.

(4) Desistarea, dupa conexare, a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va putea sa impiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai inaintat.

(5) In cazul executarilor silite aflate pe rolul aceluiasi executor, conexarea se va dispune de executor, prin incheiere data cu citarea partilor, dispozitiile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

Conexare dosare de executare. Lege aplicabilă diferită. Nu poate fi considerat in scopul unei mai bune administrări a justiţiei conexarea unor executări silite guvernate de vechiul cod de procedura civila, respectiv de noul cod de procedura civila. Astfel, instanţa constată că existe diferenţe intre cele 2 legi aplicabile executărilor silite a căror conexare se solicită, respectiv se prevăd instanţe de executare diferite, proceduri şi termene diferite pentru soluţionarea incidentelor apărute în cursul executării silite, motiv pentru care instanţa apreciază că se impune continuarea aplicării legii de procedură sub care a fost înregistrat fiecare din cele două dosare de executare. [Judecătoria Sectorului 1 București, Hotărârea din 2015, portal.just.ro]