Art. 668. Somatia

Debitorul va fi somat sa isi indeplineasca obligatia, de indata sau in termenul acordat de lege, cu aratarea ca, in caz contrar, se va proceda la continuarea executarii silite.

Potrivit art.667 cpc (1) dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie. (2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării.
Cu alte cuvinte, potrivit art. 668 cpc. debitorul va fi somat să îşi îndeplinească obligaţia, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.
Ulterior, potrivit art.820 cpc., executorul judecătoresc va comunica încheierea de încuviinţare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată şi de somaţie, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare. De această dată este vorba de emiterea unei somaţii imobiliare, special prevăzute în cazul executării silite a unui imobil.
Cu alte cuvinte, în cadrul Capitolul II, secţiunea 1, privind Urmărirea imobiliară, legea nu prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, aşa încât executorul judecătoresc era ţinut de lege să emită, mai întâi de a trece la executarea imobiliară, o somaţie de plată conform art.667 cpc., fapt ce, în cadrul dosarului de executare nu a avut loc.
Cum sancţiunea pentru această omisiune a executorului judecătoresc este expres prevăzută de lege, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art.667 alin.2 cpc. şi va dispune anularea executării silite. [Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Încheierea civilă nr. 3861/2015, portal.just.ro]