Art. 669. Exceptii de la comunicare

Nu este necesara comunicarea titlului executoriu si a somatiei:
1.In cazurile prevazute la art. 675;
2.In cazul ordonantelor si incheierilor pronuntate de instanta si declarate de lege executorii.