Art. 670. Cheltuieli de executare

(1) Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a facut plata in mod voluntar. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat potrivit art. 668, a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.

(3) Sunt cheltuieli de executare:
1.taxele de timbru necesare declansarii executarii silite;
2.onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;
3.onorariul avocatului in faza de executare silita;
4.onorariul expertului, al traducatorului si al interpretului;
5.cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita;
6.cheltuielile de transport;
7.alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.

(4) Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin incheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare, pe calea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta. Dispozitiile art. 451 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator, iar suspendarea executarii in privinta acestor cheltuieli de executare nu este conditionata de plata unei cautiuni.

(5) In cazul in care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte asemenea cauze, acestea, cu exceptia onorariului executorului judecatoresc, vor fi platite de creditor, care le va putea recupera de la debitor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite, inauntrul termenului de prescriptie.

(6) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(5), incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor, cat si pentru executorul judecatoresc.

Faţă de prevederile art.659 [devenit art. 660]coroborate cu art.669 alin.1 şi alin.3 pct 7 CPC [devenit art. 670], cheltuielile de judecată ocazionate în cauza care are ca obiect solicitarea executorului judecătoresc de aplicare a unei amenzi judiciare terţului pentru nerespectarea obligaţiei de a da informaţiile solicitate, sunt cheltuieli de executare, care vor fi avute în vedere în dosarul execuţional. [Tribunalul Arad, Hotărârea nr. 554/2015, portal.just.ro]