Art. 68. Formularea cererii. Termene

(1) Oricare dintre parti poate sa cheme in judecata o alta persoana care ar putea sa pretinda, pe calea unei cereri separate, aceleasi drepturi ca si reclamantul.

(2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante.

(3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea intampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata.

Cererea de interventie poate fi depusa si cu ocazia rejudecarii fondului dupa anularea sau casarea hotararii cu trimitere spre rejudecare in prima instanta, in nicio situatie chemarea in judecata a altor persoane neputand fi depusa direct in caile de atac, cata vreme nu exista un text similar celui inscris in art. 62 alin. (3). [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 203]

Sanctiunea pentru nerespectarea termenelor de formulare a cererii este, in temeiul art. 185 NCPC, decaderea din exercitiul dreptului de a chema in judecata alte persoane, cererea facuta peste termen fiind lovita de nulitate. [M. Piperea/S. Popescu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 86]