Art. 684. Timpul in care se efectueaza executarea

(1) Niciun act de executare nu se va putea face inainte de ora 6,00 si nici dupa ora 20,00.

(2) Executarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si nici in zilele nelucratoare, stabilite potrivit legii, in afara de cazul in care se dispune altfel prin chiar hotararea judecatoreasca pusa in executare sau de cazurile urgente in care executarea poate fi incuviintata de instanta de executare, prin incheiere data in conditiile art. 680 alin. (2).

(3) Cu titlu de exceptie, executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi, dar nu mai tarziu de ora 22,00, iar in zilele urmatoare, in conditiile prevazute la alin. (1).

Executarea silita se va putea derula exclusiv in intervalul orar permis de lege, si anume 6,00-20,00. Nerespectarea acestei obligatii va fi sanctionata cu nulitatea actelor de executare incheiate in afara acestui interval orar. Fiind vorba despre o nulitate expresa, partea interesata nu trebuie sa demonstreze existenta unei vatamari, aceasta fiind prezumata relativ [art. 175 alin. (2) NCPC]. Alin. (3) permite executorului judecatoresc, cu titlu de exceptie, sa continue o executare silita demarata in intervalul de timp permis de lege pana la orele 22,00. Procedand astfel, executorul judecatoresc va trebui sa justifice depasirea intervalului orar permis de lege, temeinicia sau netemeinicia motivelor astfel invocate urmand a fi apreciate de catre instanta de executare (in caz de contestatie la executare pe acest motiv). [A.P. Dimitriu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 690]