Art. 69. Comunicarea cererii

(1) Cererea va fi motivata si, impreuna cu inscrisurile care o insotesc, se va comunica atat celui chemat in judecata, cat si partii potrivnice.

(2) La exemplarul cererii destinat tertului se vor alatura copii de pe cererea de chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar.

(3) Dispozitiile art. 64 si 65 se aplica in mod corespunzator.

Pentru asigurarea contradictorialitatii si a dreptului la aparare, intrucat urmeaza sa se discute admisibilitatea in principiu, cererea de interventie se comunica atat partilor din proces, cat si tertului chemat in judecata.
In respectarea acelorasi principii fundamentale, la exemplarul cererii destinat tertului se vor alatura copii de pe cererea de chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar.
Drept urmare, tertului nu-i vor fi comunicate eventualele cereri incidentale inregistrate deja in proces.
Din expresia folosita de legiuitor, in sensul ca tertului urmeaza sa-i fie comunicate „inscrisurile de la dosar”, iar nu „inscrisurile atasate cererii de chemare in judecata sau intampinarii”, s-ar putea sustine ca celui chemat in judecata trebuie sa-i fie comunicate si inscrisurile administrate pentru sustinerea sau combaterea celorlalte cereri incidentale, desi cererile respective nu-i sunt transmise. Apreciem ca intentia legiuitorului a fost ca tertului intervenient sa-i fie comunicate numai inscrisurile administrate in legatura cu actele de procedura care sunt atasate cererii de interventie – cererea de chemare in judecata si intampinarea. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 204]