Art. 693. Instiintarea creditorului urmaritor si a debitorului

(1) Odata cu sesizarea instantei de executare, potrivit art. 692 alin. (3), executorul judecatoresc va comunica o copie de pe cererea de interventie si de pe documentele justificative creditorului urmaritor, iar dupa solutionarea cererii de interventie, si o copie certificata de pe incheierea de incuviintare a acesteia.

(2) Daca cererea de interventie a fost incuviintata, executorul il va instiinta si pe debitor, dispozitiile art. 667 aplicandu-se in mod corespunzator.