Art. 696. Interventia tardiva

Creditorii chirografari care au intervenit dupa expirarea termenului prevazut la art. 691 alin. (1), dar inainte de expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanta, in vederea intocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire, au dreptul sa participe la distribuirea partii din suma ramasa dupa indestularea drepturilor creditorilor urmaritori, a creditorilor garantati sau privilegiati si a celor care au intervenit in timp util. Dispozitiile art. 692 alin. (4)-(6) raman aplicabile.