Art. 700. Amanarea executarii

(1) In afara altor cazuri prevazute de lege, executorul judecatoresc nu poate amana executarea decat daca procedura de citare sau de intocmire a anunturilor si publicatiilor de vanzare nu a fost indeplinita sau daca, la termenul stabilit, executarea nu poate fi efectuata datorita neindeplinirii de catre creditor a obligatiilor prevazute la art. 647 alin. (1).

(2) In cazurile prevazute la alin. (1), amanarea se dispune de executorul judecatoresc prin incheiere.