Art. 704. Nulitatea executarii silite

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum si a actelor de executare subsecvente, dispozitiile art. 174 si urmatoarele fiind aplicabile in mod corespunzator.

Nulitatea executarii silite. Neregularitati in comunicarea actelor de executare. „Potrivit art. 666 alin. 2 NCPC [devenit art. 663 in forma republicata – s.n. LL], comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii.
Caracterul imperativ al normei inscrise in art. 666 alin. 2 NCPC, trebuie inteles in sensul ca executorul judecatoresc nu poate demara si continua executarea silita a debitorului decat dupa comunicarea titlului executoriu si a somatiei, cu exceptia cazurilor anume prevazute, cu respectarea normelor de procedura care reglementeaza comunicarea actelor in cadrul procesului civil.
Potrivit art. 155 alin. 1 pct. 6 din noul Cod procedura civila „persoanele fizice vor fi citate la domiciliul lor; in cazul in care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele; in lipsa acestora, citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activitatea curenta”.
Actele de procedura efectuate cu nerespectarea normei juridice, enuntate anterior sunt lovite de nulitate ceea ce are drept consecinta desfiintarea lor, potrivit art. 179 alin. 1 din noul Cod procedura civila.
Or, in cauza pendinte, contestatorilor debitori nu li s-au inmanat personal actele de executare intocmite de executorul judecatoresc (ceea ce ar fi acoperit neregularitatea procedurala in comunicarea actelor), acestia nelocuind la adresa la care in fapt li s-au comunicat actele executionale. Aceasta imprejurare are drept consecinta nevalabilitatea actelor de executare intocmite cu nerespectarea prevederilor 155 alin. 1 pct. 6 din noul Cod procedura civila si, implicit, desfiintarea acestora.” [Judecatoria Piatra Neamt, Sentinta civila nr. 4862/2014, portal.just.ro]