Art. 705. Reluarea executarii

(1) In cazurile prevazute la art. 703 alin. (1) pct. 2 se poate cere reluarea executarii silite, inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

(2) Reluarea executarii silite poate fi ceruta si asupra aceluiasi bun. Daca acesta este un imobil, atat timp cat, potrivit legii, poate avea loc reluarea executarii silite, nu se va putea solicita de catre executorul judecatoresc radierea urmaririi inscrise potrivit dispozitiilor art. 822.

Dispozitiile art. 704 alin. (1) NCPC [devenit art.705 in forma repubicata, s.n. LL], in partea lor privitoare la dreptul creditorului de a cere reluarea urmaririi “inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita”, obliga la punerea lor in relatie cu acelea ale art. 707 alin. (1) pct. 3 NCPC [devenit art. 708 in forma republicata-s.n. LL]: cursul prescriptiei se suspenda cat timp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorificate. Rezulta, totodata, ca din momentul in care in patrimoniul debitorului au intrat bunuri susceptibile de urmarire, suspendarea cursului prescriptiei inceteaza. [I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul II, Articolele 622-1.133. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 116]