Art. 71. Scoaterea paratului din proces

(1) In cazul prevazut la art. 70, cand paratul, chemat in judecata pentru o datorie baneasca, recunoaste datoria si declara ca vrea sa o execute fata de cel caruia ii va fi stabilit dreptul pe cale judecatoreasca, el va fi scos din proces, daca a consemnat la dispozitia instantei suma datorata.

(2) Tot astfel, paratul, chemat in judecata pentru predarea unui bun sau a folosintei acestuia, va fi scos din proces daca declara ca va preda bunul celui al carui drept va fi stabilit prin hotarare judecatoreasca. Bunul in litigiu va fi pus sub sechestru judiciar de catre instanta investita cu judecarea cauzei, dispozitiile art. 972 si urmatoarele fiind aplicabile.

(3) In aceste cazuri, judecata va continua numai intre reclamant si tertul chemat in judecata. Hotararea se va comunica si paratului, caruia ii este opozabila.

Paratul ar trebui sa faca declaratia la care se refera art. 71 NCPC la termenul la care este admisa in principiu cererea de interventie, in cazul in care este prezent, sau la primul termen dupa admiterea in principiu la care se infatiseaza.
Totusi, declaratia poate fi facuta si ulterior, pentru ca nu exista nicio limitare sub acest aspect.
(…) Paratul trebuie sa faca declaratia mentionata cel mai tarziu inainte de momentul deschiderii dezbaterilor in fond in prima instanta, astfel incat, cu ocazia cuvantului in fond, atat reclamantul, cat si tertul intervenient sa-si sustina cererile si apararile formulate in proces in raport cu cele declarate de parat.
Paratul ar putea face declaratia de recunoastere si in apel, aceasta nefiind o cerere noua, in sensul art. 478 alin. (3).
Fata de limitarea impusa prin art. 488 alin. (2), inseamna ca in recurs nu poate fi facuta declaratia la care se refera art. 71.
De asemenea, paratul nu ar putea face declaratia de recunoastere in cursul judecarii contestatiei in anulare sau revizuirii, fata de obiectul acestor cai extraordinare de atac – verificarea legalitatii ori temeiniciei hotararii atacate in raport de aspectele deduse judecatii in etapa procesuala finalizata prin hotararea atacata cu contestatie in anulare sau revizuire. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 206-207]