Art. 716. Conditii de forma

(1) Contestatiile se fac cu respectarea cerintelor de forma prevazute pentru cererile de chemare in judecata.

(2) Contestatorul care nu locuieste sau nu are sediul in localitatea de resedinta a instantei poate, prin chiar cererea sa, sa isi aleaga domiciliul sau sediul procesual in aceasta localitate, aratand persoana careia urmeaza sa i se faca comunicarile.

(3) Intampinarea este obligatorie.