Art. 717. Procedura de judecata

(1) Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta de prezentul cod pentru judecata in prima instanta, care se aplica in mod corespunzator, dispozitiile art. 200 nefiind aplicabile in acest caz.

(2) Instanta sesizata va solicita de indata executorului judecatoresc sa ii transmita, in termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, dispozitiile art. 286 fiind aplicabile in mod corespunzator, si ii va pune in vedere partii interesate sa achite cheltuielile ocazionate de acestea.

(3) Partile vor fi citate in termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere.

(4) La cererea partilor sau atunci cand apreciaza ca este necesar, instanta va putea solicita relatii si explicatii scrise de la executorul judecatoresc.

Proba cu experiza tehnica nu trebuie eliminata ab initio din categoria mijloacelor de proba ce pot fi utilizate in cadrul contestatiei la executare. O astfel de proba poate deveni pertinenta in masura in care contestatorul critica modul de evaluare a bunurilor supuse urmaririi silite. Simpla nemultumire a acestuia privind valoarea stabilita de catre executorul judecatoresc pentru a determina pretul de pornire a licitatiei, nu justifica insa automat admiterea probei cu expertiza tehnica, cata vreme, la evaluarea bunurilor, executorul judecatoresc a solicitat parerea unui expert. Totusi, instanta va fi libera sa administreze acest mijloc de proba in amsura in care va aprecia ca din ansamblul criticilor si a celorlalte probe administrate in sustinerea lor, rezultatul evaluarii realizarta in fata executorului judecatoresc este serios pusa sub semnul indolielii. [S.I. Lucaciuc, Contestatia la executare in reglementarea noului Cod de procedura civila, Editura Hamangiu 2014, p. 254-255]