Art. 718. Cai de atac

(1) Hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel, cu exceptia hotararilor pronuntate in temeiul art. 712 alin. (4) si art. 715 alin. (4) care pot fi atacate in conditiile dreptului comun.

(2) Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce se executa. Daca prin contestatie s-a cerut lamurirea intelesului, intinderii ori aplicarii unui titlu care nu constituie hotarare a unui organ de jurisdictie, hotararea prin care s-a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel, dispozitiile alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 718 ( fost 717) alin.1 Cod procedura civila prevede ca „ hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel, cu exceptia hotararilor pronuntate in temeiul art. 712 alin. 4 si art. 715 alin.4 care pot fi atacate in conditiile dreptului comun”.
Textul art. 712 alin. 4 Cod procedura civila se refera la „impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote – parti sau in devalmasie (…), la cererea partii interesate, si in cadrul judecarii contestatiei la executare”, iar textul art. 715 (714) alin. 4 vizeaza „(…)contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit (…)”.
In afara exceptiilor prevazute de art. 712 lin.4 si art. 715 alin.4 Noul Cod de Procedura Civila, hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel, recursul fiind inadmisibil. [Curtea de Apel Craiova, Secția a II-a civila, Decizia nr. 123/2015, portal.just.ro]