Art. 73. Formularea cererii. Termene

(1) Cererea va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata.

(2) Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante.

(3) Cererea facuta de parat se va depune in termenul prevazut pentru depunerea intampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata.

Sanctiunea nedepunerii cererii in termenul prevazut de NCPC ar trebui sa fie aceeasi ca si in cazul cererii de chemare in judecata a altor persoane, respectiv decaderea din exercitiul dreptului de a chema in judecata alte persoane, cererea facuta peste termen fiind lovita de nulitate in temeiul art. 185 NCPC. Si in acest caz, cererea va putea forma obiectul unui alt litigiu, daca vor fi indeplinite conditiile de exercitiu ale actiunii civile. [M. Piperea/S. Popescu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 91-92]

Tardivitatea cererii de chemare în garanţie.
În cauză, cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la data de 19.02.2014, iar cererea de chemare în garanţie a fost depusă la data 5.09.2014, cu depăşirea termenului prev. de art. 73 alin. 3 Cod proc. civ.
Critica apelantei referitoare la faptul că în cauză nu era incidentă excepţia tardivităţii cererii de chemare în garanţie în condiţiile în care interpretarea art. 73 alin. 1 şi art. 74 alin. 4 Cod proc. civ., dădeau posibilitatea instanţei să disjungă cererile de chemare în garanţie de cererea de chemare în judecată, nu sunt fondate. Art. 74 alin. 4 Cod proc. civ., prevede posibilitatea disjungerii cererii de chemare în garanţie, dar această procedură este lăsată la latitudinea instanţei, care o aplică doar atunci când cererea este făcută în primul rând în termenul procedural şi după aceea, dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de chemare în garanţie. În mod legal instanţa de fond a apreciat că această cerinţă nu este îndeplinită în cauză, şi raportat la momentul formulării cererii de chemare în garanţie, a respins-o ca tardivă şi nu a dispus judecarea ei separată. [Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia nr. 1006/A din 19 mai 2015, www.curteadeapelcluj.ro]