Art. 759. Fixarea termenului de licitatie

(1) Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin vanzare la licitatie publica, executorul judecatoresc, in termen de cel mult o zi de la expirarea termenelor prevazute la art. 753 alin. (1) sau la art. 754, iar, in cazul bunurilor prevazute la art. 753 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru, va fixa, prin incheiere definitiva, ziua, ora si locul licitatiei.

(2) Vanzarea nu se va putea face in mai putin de doua saptamani, nici in mai mult de 4 saptamani de la data expirarii termenelor prevazute la art. 753 alin. (1) sau art. 754, iar, in cazul bunurilor prevazute la art. 753 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru.

(3) Termenul se va putea scurta sau prelungi, daca atat creditorul, cat si debitorul o vor cere.