Art. 78. Conditii. Termen

(1) In cazurile expres prevazute de lege, precum si in procedura necontencioasa, judecatorul va dispune din oficiu introducerea in cauza a altor persoane, chiar daca partile se impotrivesc.

(2) In materie contencioasa, cand raportul juridic dedus judecatii o impune, judecatorul va pune in discutia partilor necesitatea introducerii in cauza a altor persoane. Daca niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cauza a tertului, iar judecatorul apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului, va respinge cererea, fara a se pronunta pe fond.

(3) Introducerea in cauza va fi dispusa, prin incheiere, pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante.

(4) Cand necesitatea introducerii in cauza a altor persoane este constatata cu ocazia deliberarii, instanta va repune cauza pe rol, dispunand citarea partilor.

(5) Hotararea prin care cererea a fost respinsa in conditiile alin. (2) este supusa numai apelului.

Art. 78 alin. (2) teza a doua arata ca instanta va respinge cererea, fara a se pronunta pe fond, daca sunt indeplinite cumulativ doua conditii:
– niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cauza a tertului;
– judecatorul apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului.
Desi art. 78 alin. (2) se refera la respingerea „cererii”, consideram ca instanta nu va respinge numai cererea in legatura cu care a aparut necesitatea litisconsortiului obligatoriu, ci toate cererile cu care a fost sesizata in dosar. Prin aceasta sunt sanctionate toate persoanele care aveau calitatea de parti la momentul la care judecatorul a pus in discutie necesitatea introducerii in proces a altor persoane, pentru ca nu au cerut introducerea in cauza a tertului. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae. Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 222]

Institutia reglementata de dispozitiile legale mentionate, respectiv introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor persoane, constituie o derogare de la principiul disponibiltatii partilor in procesul civil.
Asadar, aceasta institutie procesuala este diferita de institutiile interventiei voluntare sau fortate reglementate de dispozitiile art.61-77 NCPC.
Numai in aceste din urma situatii normele procesual civile prevad ca incheierile de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie, a cererii de chemare in judecata a altei persoane, a cererii de chemare in garantie sau a cererii de aratare a titularului dreptului pot fi atacate cu apel in termen de 5 zile.
O asemenea cale de atac nu a fost instituita si in cazul institutiei introducerii fortate in cauza, din oficiu, a altor persoane.
Apelul reglementat de alin. 5 al art. 78 NCPC nu se refera la incheierea de respingere a cererii de introducere fortata in cauza a unei persoane, atunci cand initiativa apartine uneia dintre parti, ci la hotararea pe care instanta o pronunta in ipoteza reglementata de alin. 2 al art. 78 NCPC – atunci cand niciuna dintre parti nu solicita introducerea in cauza a tertului, iar judecatorul apreciaza ca pricina nu poate fi solutionata fara participarea tertului, respingand astfel cererea de chemare in judecata, fara a se pronunta pe fond. [Tribunalul Galați, Sectia civila, Decizia nr. 376 din 18 mai 2015 , portal.just.ro]