Art. 789. Cazul popririlor ce depasesc cuantumul sumei urmaribile

(1) In cazul in care sunt infiintate mai multe popriri si sumele pentru care s-a dispus infiintarea popririi depasesc suma urmaribila din veniturile debitorului, tertul poprit, in termenul prevazut la art. 787 alin. (1), va retine si va consemna suma urmaribila, instiintandu-i pe executorii judecatoresti care au infiintat popririle, dispozitiile art. 654 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) Distribuirea se va face de catre executorul judecatoresc competent, potrivit dispozitiilor art. 864 si urmatoarele.